ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

หอพราหมณ์(Ho Brahm or Brahman Shrine)


 

          เป็นอาคารก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันกับปรางค์หินแดง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ได้ค้นพบศิวลึงค์ขนาดย่อมทำด้วยหินทราย เชื่อกันว่าอาคารหลังนี้คงเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จึงเรียกกันต่อมาว่าหอพราหมณ์ แต่จากรูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งเดิมคงเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยของปราสาทมากกว่า

           Ho Brahm or Brahman Shrine is a building constructed of sandstone and laterite on the same base as a red stone temple. In 1954, seven sandstone Shivalingas were found inside the shrine. It is believed that this place was used to perform Hindu ceremonies. However, from the plan and location of the building, it is likely that the building was originally used as Bannalai or a storage place for keeping holy scriptures.