ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

พลับพลา(Phlab Phla)


 

          ภายในลานชั้นในด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน มีฐานอาคารก่อด้วยหินทราย ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ขนาด ๘.๑๔ เมตร ยกพื้นสูง ๐.๗๐ เมตร เว้นช่องว่างตรงกลางเป็นช่องสี่เหลี่ยม มีหลุมขนาดใหญ่อยู่ที่ขอบฐานด้านทิศเหนือและทิศใต้ ด้านที่หันเข้าสู่ปราสาทประธานทำเป็นมุขยื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าอาคารหลังนี้คงใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

         At the inner courtyard on the east side of the principal tower, there is a base of a sandstone structure built in a square shape with indented corners. It is 8.15 metres square and 0.70 metre high. There is a square hole in the middle and large holes also at each corner of northern and the southern base. There is a rectangular porch attached to the side of the structure that faces the principal tower. It is assumed that this structure was associated with some kind of ceremony.