ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ชาลาทางเดิน(Passageway)


 

          เมื่อผ่านซุ้มประตูด้านทิศใต้เข้ามาจะเป็นลานชั้นนอกของปราสาท ปรากฏแนวทางเดินทอดไปยังซุ้มประตูระเบียงคดด้านทิศใต้ แนวทางเดินนี้ก่อด้วยหินทราย ยกพื้นสูงประมาณ ๑ เมตร แบ่งเป็น ๓ ช่องทางเดิน จากการบูรณะพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาและบราลีดินเผาจำนวนมาก เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าทางเดินมีลักษณะเป็นระเบียงโปร่งหลังคามุงกระเบื้อง รองรับด้วยเสาไม้ซึ่งผุพังไปหมดแล้ว

 

          Entering the southern arched gateway, one will see an outer courtyard of this Khmer sanctuary with a passageway to an arched gateway of a L-shape gallery. The passageway is a raised platform of one metre high. A large number of roof-tile pieces and baked clay Baralis (roof finials) were found during restoration. Presumably, the passageway was originally covered with a tile roof supported by wooden pillars.