ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

พลับพลาเปลื้องเครื่อง(Phlab Phla Pleuang Khreuang)


 

          ตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาท เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๕.๑๐ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จากการขุดแต่งบริเวณนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ พบกระเบื้องมุงหลังคาจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบรูปเคารพ เครื่องประดับและเหรียญสำริดจำนวนหนึ่งภายในอาคาร จึงเป็นเหตุให้เรียกกันว่า “คลังเงิน” อยู่ระยะหนึ่ง จากตำแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าอาคารหลังนี้ คงใช้เป็นสถานที่พักเตรียมพระองค์สำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่พักจัดขบวนสิ่งของถวายต่างๆ

           

           A rectangular building previously called “Klang Ngern” is located on the west side of the Naga Bridge. This building faces east and measures 26x35 metres. During the excavation and restoration in 1968, a large amount of archaeological evidence was found including sacred images, decorative object and bronze coins. From its architectural features and location, it is believed that this building was used as a room for the King to change his costume for the performance of a religious ceremony and also designated for royal ceremonial preparation. This building was constructed in 12th century A.D.