ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

แผนที่ : การติดต่อ

  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
          ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๒๑๐

          โทรศัพท์  :  055 697 527 , 055 679 310

          เว็บไซต์   :  http://www.finearts.go.th/sukhothaihistoricalpark

                 : https://www.facebook.com/sukhothaihistoricalpark

  การเดินทาง

           อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุโขทัย ๑๒ กิโลเมตร  สามารถเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้หลายช่องทาง คือ
           รถโดยสารสาธารณะ  มีหลากหลายบริษัทออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ทุกวัน ใช้เวลาประมาณ ๖ - ๗ ชั่วโมง

           รถยนต์ส่วนตัว  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๔๔๐ กิโลเมตร  หากเดินทางมาจากกรุงเทพสามารถใช้ได้ ๒ เส้นทาง คือ
              ๑. เข้าทางพิษณุโลกแล้วผ่านเข้ามายังจังหวัดสุโขทัย  หรือ
              ๒. เข้าทางจังหวัดกำแพงเพชร แล้วผ่านเข้ามายังจังหวัดสุโขทัย

           รถไฟ  ออกจากสถานีหัวลำโพงทุกวัน  สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินรถได้ที่เว็บไซต์รถไฟไทยเนื่องจากจังหวัดสุโขทัยไม่มีรถไฟผ่านที่อำเภอเมือง  จึงต้องลงรถไฟในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงคือ
              ๑. สถานีสวรรคโลก ขบวนรถไฟเที่ยวนี้จะเป็นรถไฟด่วนพิเศษเท่านั้น
              ๒. สถานีพิษณุโลก จากนั้นต่อรถมายังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

           เครื่องบิน   มีให้บริการทุกวัน  และมีหลายบริษัทที่ให้บริการสามารถเลือกขึ้นได้ทั้งที่สนามบินสวรรคโลก และสนามบินพิษณุโลก