ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วัดหัสดาวาส


 

 

              ตั้งอยู่ใกล้กับวัดหน้าพระเมรุทางด้านทิศตะวันตก ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการสร้าง สันนิษฐานว่าสร้างก่อน พ.ศ. 2092 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์จะทรงทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ที่บริเวณตำบลวัดพระเมรุราชิการาม (วัดหน้าพระเมรุ) กับวัดหัสดาวาส ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

             ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงกลมบนชุดฐานแปดเหลี่ยมเป็นประธานขอวัด มีวิหารอยู่ด้านหน้า ถัดออกมาทางด้านทิศตะวันออกเป็นเจดีย์ทรงกลมบนฐานสี่เหลี่ยมทรงสูงจากการขุดแต่งพบชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างและเสาตามประทีบตกอยู่เป็นจำนวนมาก สันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นเจดีย์ที่มีช้างล้อมรอบฐานแบบเจดีย์ในเมืองสุโขทัย จากรูปแบบสถาปัตยกรรมสามารถกำหนดอายุได้ว่ามีอายุการสร้างอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น ต่อมาจึงปรากฏหลักฐานว่ามีการสร้างอาคารซ้อนทับอยู่บนรากฐานของอาคารเดิม โดยเฉพาะเจดีย์ช้างล้อมนั้นถูกเปลี่ยนแปลงโดยการนำช้างออกนำมาถมปรับพื้นที่เป็นพื้นวัดในสมัยหลังซึ่งคงเป็นคราวบูรณะในสมัยอยุธยาตอนปลาย