สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark/phranakhonkhiri
สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark/muangsing
สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark/phranakhonsriayutthaya
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark/srithep
สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-sra-kiao
จังหวัดจันทบุรี www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-chantha-buri
จังหวัดชลบุรี www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-chon-buri
สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark/sukhothai
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark/sisatchanalai
อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark/kamphaengphe
สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่
   
สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท อุดรธานี www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark/phuphrabat
สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
จังหวัดกาฬสินธุ์ www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-kalasin
จังหวัดนครพนม www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-nakhon-phanom
จังหวัดมุกดาหาร www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-muk-dahan
จังหวัดยโสธร www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-ya-sothon
จังหวัดร้อยเอ็ด www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-roi-et
จังหวัดอำนาจเจริญ www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/amnat-charoen
จังหวัดอุบลราชธานี www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-ubon-rajchathani
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย นครราชสีมา www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark
สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา
   
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช